Saavutettavuusseloste

Helsingin Biopankki pyrkii takaamaan osanatiedetta.fi, osanatiedettä.fi ja oleosanatiedetta.fi sivustojen saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkosivuston osanatiedetta.fi, osanatiedettä.fi ja oleosanatiedetta.fi joihin tätä selostetta sovelletaan.

Saavutettavuuden tila
Näiden sivustojen sisältö ei täytä kaikilta osin verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen
Osa verkkosivuston sisällöistä ei mahdollisesti ole saavutettavissa. Olemme tällä hetkellä kartoittamassa sivustojen saavutettavuuden tilaa. Saavutettavuusauditointi tehdään lokakuun 2020 aikana, tämän jälkeen esiin tulleita puutteita alamme korjaamaan välittömästi. Auditoinnin jälkeen myös saavutettavuusselostetta täydennetään ja päivitetään soveltuvin osin.

Asiointipalvelut
Kirjautumisen takana olevat asiointipalvelumme ovat osa erillistä kokonaisuutta, joissa on vahva tunnistautuminen. Asioinnissa on käytössä Suomi.fi-tunnistus, joka on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen tunnistuspalvelu. Tunnistautumisessa asiakas valitsee mitä tunnistustapaa haluaa hyödyntää suomi.fi sivustolla. Käytössä biopankkisuostumuksen sähköiset asiakirjat (suostumus, peruutus, rajoitus ja vastustus).

Asiointipalvelut eivät täytä verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimuksia. Tällä hetkellä tekstisisältöä ei voi muuttaa muihin tarvittaviin muotoihin, kuten isokokoiseksi tekstiksi, pistekirjoitukseksi, puheeksi, symboleiksi tai yksinkertaisemmaksi kieleksi. Selvitämme mahdollisuuksia muuttaa tekstisisältöä saavutettavampaan muotoon auditoinnin jälkeen.

Näppäimistönavigointi / Terveyskylä
Näppäimistöllä ei pääse kielivalintoihin, sillä niitä ei ole toteutettu painikkeina tai linkkeinä. WCAG 1.3.1, 4.1.2

Kielimääritys/ Terveyskylä
Suostumuksiin liittyvissä lomakkeissa oikea kielimääritys puuttuu. WCAG 3.1.1

Suostumusasiakirjat/ Terveyskylä
Lomakesivulla olevat kontrastit eivät ole riittävät. WCAG 1.4.1, 3.2.4

Sähköinen suostumus - pakolliset kentät/ Terveyskylä
Pakollisia lomakekenttiä ei ole merkitty. WCAG 3.3.2, käytettävyys

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020
Tämä seloste on väliaikainen. Lopullinen seloste ja toimenpiteet tulevat perustumaan kolmannen sertifioidun osapuolen tekemään auditoinnin sen edellyttämien toimenpiteiden toteutukseen niin, että verkkosivusto täyttää direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tullaan tarkistamaan ja täydentämään seuraavan kerran 2.11.2020

Palaute ja yhteystiedot
Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Ilmoita siitä meille ja teemme parhaamme, jotta voimme tarjota tiedot ja sisällöt saavutettavassa muodossa niin pian kuin mahdollista!

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla biopankki(at)hus.fi
Käyntiosoite: Haartmaninkatu 3 (4. krs), 00290 Helsinki
Postiosoite: PL 400, 00029 HUS
p. +358 (0) 50 421 7659

https://www.helsinginbiopankki.fi/fi/yhteystiedot


Saavutettavuus puutteita esiintyy sivustollamme eritasoisesti 31.12.2020 asti.

Täytäntöönpanomenettely
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
verkkolomake
vaihde 0295 016 000

Takaisin pääsivulle